Bratislava (Petržalka), Ovsištské námestie 1, Dom kultúry Ovsište, vchod vedľa Terno, 1.poschodie.

0948 400 433, 0949 309 574 jump4joy.sk@gmail.com

Spracovanie osobných údajov
Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať o zmene prevádzkového poriadku v súvislosti novým nariadením GDPR, ktorá je platná od 25.05.2018.

Údaje, ktoré nám poskytujete pri vypĺňaní rezervačného formulára využívame na nasledovné účely:

Meno a priezvisko – identifikácia pri príchode na naše cvičenia;

Email – na Vami zadanú mailovú adresu Vám posielame potvrdenia o rezervovaných miestach (v potvrdzujúcom maile nájdete aj odkaz na zoznam Vašich rezervácii s možnosťou odhlásiť sa z cvičenia).

V prípade, že chcete byť informovaní o uvoľnení miesta na hodine, ktorá je plne obsadená, posielame aj informačné maily, keď sa z takejto hodiny niekto odhlási. Ak už nemáte o dané cvičenie záujem, môžete posielanie informačných mailov zrušiť kliknutím na odkaz priamo v maile. Ak sa hodiny, na ktorej ste si rezervovali miesto, nezúčastníte, na druhý deň posielame upozornenie o takejto situácii mailom.

Rezervácie miesta na naše cvičenia je povinná. Počet miest je limitovaný počtom  trampolín (17 ks), preto je potrebná rezervácia miesta cez rezervačný systém.

Telefónne číslo – využívame v situáciách, keď sme nútení zrušiť cvičenie, na ktorom ste si rezervovali miesto, a to buď v urgentných prípadoch, kedy nie je možné informovať o zrušení cvičenia mailom, príp. keď rušíme hodinu síce s dostatočným predstihom, ale nemáme od Vás potvrdené prijatie mailu o zrušení cvičenia.

Ak ste držiteľom karty Multisport, pri Vašej návšteve vyžadujeme aj údaje slúžiace na nepriamu identifikáciu, t.j. číslo karty a názov zamestnávateľa. Táto povinnosť nám vyplýva zo zmluvy s poskytovateľom kariet Multisport.

Vyhlasujeme, že osobné údaje spracúvame len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, kde sú upravené aj práva klienta ako dotknutej osoby.