Bratislava, Ovsištské námestie 1, 851 04 Petržalka

+421948 400 433 jump4joy.sk@gmail.com

DESATORO POCTIVÉHO JUMPERA:

Rezervovať možeťe tu: Rezervacie

1., na cvičenie chodím včas

2., do sály vstupujem v čistej obuvi (teniskách)

3., mám so sebou vždy uterák a vodu

4., v šatni udržujem poriadok a čistotu

5., ak mám zdravotný problém, oznámim to pred cvičením inštruktorke

6., počas cvičenia mám vypnuté zvonenie na mobile

7., po cvičení si odložím všetky pomôcky (činky, podložky atď.) a skontrolujem, či som za sebou nechala poriadok

8., ak nemôžem na cvičenie prísť, odhlásim sa do 12:00 dňa, kedy sa má cvičenie konať

9., keď sa mi niečo nepáči alebo by som chcela niečo zmeniť/vylepšiť, poviem o tom inštruktorke alebo osobe na recepcii

10., usmievam sa, teším sa z pohybu a užívam si, že môžem pre seba a svoje telo niečo urobiť ☺